سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکزمدیریت 
مدیرگروه برنامه ریزی فرهنگی 
 
 
فرهنگی 
همکاری 
موسسه نورالهدی 
مسئول موسسه 
 
 
علمی پژوهشی فرهنگی 
همکاری 
کمیسیون بیداری اسلامی مجمع نمایندگان 
رئیس کمیسیون 
 
 
اجتماعی سیاسی 
همکاری 
ستادراهیان نورحوزه های علمیه 
عضو 
 
 
فرهنگی 
همکاری 
ستادعمره طلاب حوزه های علمیه 
عضو 
 
 
فرهنگی 
همکاری 
شورای مسابقات فرهنگی ورزشی حوزه های علمیه 
رئیس کمیته فرهنگی 
 
 
فرهنگی ورزشی 
همکاری 
مدرسه شهیدصدوقی 2 
مشاور 
 
ادامه دارد 
مشاور 
همکاری 
ائمه جماعات قم 
امام مسجد 
 
ادامه دارد 
فرهنگی 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
رجال درایه  
تدریس 
معصومیه -امام عصر-صدوقی2 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فقه -اخلاق-منطق-  
تدریس 
حوزه خواهران  
مدرس 
 
ادامه دارد 
فقه اصول (حلقات شهیدصدر)