نقض حقوق بشر
61 بازدید
تاریخ ارائه : 10/18/2012 12:11:00 AM
موضوع: حقوق

اقدام خصمانه اخیر استکبار جهانی  ، لابی صهیونیستی – آمریکایی درقطع برنامه های برون مرزی صدا وسیما برروی ماهواره هات برد ، به لحاظ ممانعت ازجریان آزاد اطلاعات وآگاهی افکار عمومی ، انحصار خبری ونقض حقوق بشر محسوب میشود انحصارطلبی در این حوزه ها به معنای زنگ خطری برای امنیت مردم جهان  می باشدازدیدگاه حقوقی اصل آزادی اطلاعات یک حق اساسی ویک اصل پذیرفته شده بین المللی است .غربي‌ها در طول ساليان دراز ثابت كرده‌اند هر كجا منفعت شان ايجاب كند برخلاف ادعاهاي خود عمل مي‌كنند.قطع برنامه‌هاي برون‌مرزي صداوسيما نشانه بي‌صداقتي غرب در زمينه داعيه دفاع از آزادي ‌بيان را نشان می دهد و همواره غربي‌ها در تلاشند تا به مردم دنيا بگويند مبادله آزادانه اطلاعات امري مقدس است ولي به محض آنكه صداي مخالف را مي‌شنوند با انواع ترفندها درصدد خفه كردن اين صدا هستند.درپایان این نکته حائزاهمیت است که چرا آمریکای ها ماده 19 اعلامیه حقوق بشر، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درسال 1968، اعلامیه یونسکو درسال 1972 را رعایت نکردند؟