دانشهای حدیثی از نگاه اهل سنت
48 بازدید
تاریخ ارائه : 10/26/2012 12:16:00 AM
موضوع: علوم حدیث

1-دراية الحديث

    -  مباحث کلی درباره سند و متن

    -  از جمله مباحث کلی مربوط به مصطلح الحدیث, رجال و فقه الحدیث

   2ـ رواية الحديث

   عِلمٌ مُشتَمِلٌ عَلی أقوالِ النَّبِی (صلي الله عليه و آله) وَ أفعالِهِ وَ تَقرِیراتِهِ وَ صِفاتِهِ وَ رِوایَتِها وَ ضَبطِها وَ تَحرِیرِ ألفاظِها»

   موضوع اين علم، حدیث است، اما نه حدیث به طور کلی، بلکه مصادیق و نمونه‌های عینی آن.

   در این شاخه به بحث از الفاظ، اعراب و شرح و تفسیر حدیث پرداخته می‌شود. همچنين قواعد کلی‌ای که در درایه ارائه شده بود، بر احادیث تطبیق می‌شود.

    رابطه بین این دو شاخه را، به رابطه بین اصول فقه و فقه شبیه دانسته‌اند.