انسان در طول زندگی خود باید به اموری توجه کند
49 بازدید
تاریخ ارائه : 11/26/2012 10:11:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
امام سجاد علیه السلام روزى شخصى خدمت امام سجّاد زین العابدین علیه السّلام رسید و عرضه داشت: اى پسر رسول خدا! شب را چگونه و در چه حالتى سپرى نمودى؟ و اکنون در چه حالتى هستى؟ حضرت در پاسخ چنین اظهار نمود: شب را گذراندم و هم اکنون در حالتى مى باشم که هشت چیز به دنبال من مى باشند و مرا مى طلبند: 1 - خداوند متعال ، که از من اطاعت و اجراء دستورات و انجام واجبات و وظایف را مى طلبد. 2 - پیغمبر اسلام صلّى اللّه علیه و آله ، که انجام مستحبّات و کارهاى پسندیده را از من مى طلبد. 3 - عائله و خانواده ام ، که از من نفقه و مایحتاج زندگى خود را درخواست دارند. 4 - هواى نفس ، که آرزوى رسیدن به خواسته هاى خود را دارد. 5 - شیطان ، که مى خواهد مرا مطیع و فرمان بر خویش قرار دهد. 6 - دو ملک ماءمور الهى ، که در همه جا و همه حالات همراه من هستند و از من صداقت و درستکارى مى خواهند. 7 - ملک الموت و عزرائیل است ، که هر لحظه ممکن است روح و جان مرا بگیرد. 8 - و در نهایت قبر است ، که در انتظار دریافت و تحویل بدن و جسم من به درون خود مى باشد. سپس امام علیه السّلام افزود: اکنون حال کسى که در چنین حالات و در مقابل چنین طلبکارانى قرار گرفته است ، چگونه مى تواند باشد. - اعیان الشّیعة: ج 1، ص 645.