تکنیک های جلوگیری از دروغگویی فرزندان
51 بازدید
تاریخ ارائه : 12/19/2012 6:04:00 PM
موضوع: علوم تربیتی
• شما نمی توانید فرزندان خود را از دروغگویی باز دارید، اما می توانید آن را به یک فعالیت غیر قابل قبول تبدیل کنید. اکثر دروغ ها برای محافظت از خود است، شما می توانید به وی کمک کنید و شرایطی را برایش به وجود آورید که احساس تحت فشار بودن نکند یا از عواقب کار خود رنج نکشد. • کل بحث را بر روی اینکه چه اتفاقی افتاده و مشکل اصلی کجاست متمرکز کنید، به جای آنکه کودک را سرزنش کنید. • او را بازجویی نکنید. ( بعد از اینکه مدرسه را ترک کردی از کدام مسیر آمدی؟ ساعت تقریبا ۳:۱۵ دقیقه بود؟) • وقتی فرزند شما رفتار مناسبی ندارد وی را در دام دروغ گفتن نیندازید، او را در موقعیتی قرار ندهید که احساس کند بازنده مطلق است. وی را سوال پیچ نکنید، مقابله کردن با وی با مطرح کردن سوالات پیچیده دقیقا مشابه این است، که آگاهانه بخواهید او را وادار به دروغ گفتن کنید. به جای آن می توانید با او آرام صحبت کنید و از او بپرسید که چه اتفاقی افتاده است. • به دنبال مقاصد مثبت باشید. دروغ یکی از بدترین تکنیک ها برای بقاست.