چه نیازی به کسب حلال داریم آیاکسب حلال فضیلتی دارد؟
83 بازدید
تاریخ ارائه : 2/27/2013 11:26:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

رسول خدا صلی الله علیه وآله می‌فرماید:
کسب حلال بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است ؛ همچنین می‌فرماید: عبادت ده جزء دارد که
نُه جزء آن در کسب حلال است و نیز می‌فرماید:
تحمل سختی در راه کسب حلال برای زن و فرزند پرده‌نشین، نزد خدا از یک سال ضربت پیوسته
شمشیر در رکاب امام عادل برتر است.

به فرموده امام صادق علیه السلام : امیرمؤمنان علیه السلام در شدت گرما در روز برای انجام کارهایش از خانه
بیرون می‌رفت و با اینکه خدمتکارانی برای رفع نیاز داشت، می‌خواست خدا او را در حالی
ببیند که برای درآمد حلال، خود را به زحمت افکنده است.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: می‌خواهم خدا مرا در حالی ببیند
که روزم را در پی کسب حلال به سر می‌برم. آیا نشنیده‌ای سخن خدا را که فرموده است:
هرگاه نماز به فرجام خود رسید در زمین پراکنده شوید و از فضل و احسان خدا بجویید ؛
همچنین می‌فرماید: دوست دارم خدای بزرگ مرا در حالی ببیند که با دستان خودم کار می‌کنم
و با زحمت روزی حلال می‌طلبم.

رسول خدا صلی الله علیه وآله می‌فرماید:
کسی که در راه کسب روزی حلال برای خانواده‌اش بکوشد مانند مجاهد در راه خداست.

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: هرگاه مرد برای رفع تنگدستی و تأمین
هزینه خود و خانواده‌اش کار کند و در پی حرام نباشد مانند مجاهد در راه خداست.

امام صادق علیه السلام مصادف را که از خادمان او بود خواست و هزار
دینار به او داد و فرمود: برای رفتن به سفر تجاری به مصر آماده شو، زیرا هزینه زندگی
فراوان شده است. او نیز متاعی را آماده و همراه بازرگانان به سمت مصر حرکت کرد. نزدیک
شهر با گروهی که از مصر بیرون آمده بودند روبه‌رو شده و از وضع بازارِ متاع خویش پرسیدند.
آنان گفتند که در مصر نیاز فراوانی به این متاع (کالای مورد نیاز همگان) هست. آنان
با شنیدن این سخن هم‌سوگند و هم‌پیمان شدند به کمتر از یک دینار سود برای هر دینار
داد و ستد نکنند. مصادف پس از فروش متاع و بازگشت به مدینه به محضر امام صادق علیه
السلام رسید و
دو کیسه همراه خود (هریک حاوی هزار دینار) را تقدیم داشت و گفت: این، سرمایه و آن نیز،
سود آن است. امام صادق علیه السلام فرمود: چه سود بسیاری! چه کرده‌ای؟ او نیز از
سوگند و پیمان همراهان خویش خبر داد. امام علیه السلام فرمود: سبحان الله! به زیان مسلمانان سوگند
یاد می‌کنید که در برابر هر دینار، یک دینار سود ببرید؟! سپس یکی از کیسه‌ها را برداشت
و فرمود: این، سرمایه من است. ما نیازی به این گونه سود‌ها نداریم. سپس فرمود: ای مصادف
چکاچک شمشیرها از کسب روزی حلال آسان‌تر است.