مصداق‌شناسی دقیق و ارائه کاربردی سیره ائمه(ع)؛ راه‌کار نهادینه کردن سبک زندگی اسلامی
67 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

مصداق‌شناسی دقيق و ارائه كاربردی سيره ائمه(ع)؛ راه‌كار نهادينه كردن سبك زندگی اسلامی

گروه حوزه‌های علميه: برای نهادينه كردن سبك زندگی اسلامی در جامعه سيره ائمه(ع) بايد در حوزه‌های مختلف استخراج و به صورت كاربردی در اختيار مردم قرار گيرد، بايد مصداق‌شناسی دقيقی صورت بگيرد و عملكرد ائمه(ع) در مورد مصاديق مختلف زندگی مورد بررسی قرار گرفته و با تطبيق آنها بر زندگی امروزی در اختيار مردم قرار گيرد.


حجت‌الاسلام والمسلمين سيدرضا فاطمی‌نيا، مدير برنامه‌ريزی دفتر امور فرهنگی معاونت تهذيب حوزه علميه، درگفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) تصريح كرد: مبلغين دينی، هنرمندان، دولت مردان، نخبگان بايد به ندای مقام معظم رهبری درباره سبك زندگی اسلامی لبيك گفته و فرمايشات و توصيه‌های ايشان را سرلوحه زندگی و فعاليت‌های خويش قرار دهند.

وی اضافه كرد: وظايف مبلغين دينی، هنرمندان، دولت مردان، نخبگان و حوزه‌های علميه در بحث سبك زندگی اسلامی و ترويج آن در سطح جامعه اسلامی بسيار سنگين است و بايد در صدد عمل كردن به آن باشند؛ چرا كه اين گروه از افراد جامعه به نوعی الگوی رفتار جمعی هستند.

مدير برنامه‌ريزی دفتر امور فرهنگی معاونت تهذيب حوزه علميه اظهار كرد: نخبگان حوزوی و دانشگاهی با مطالعه و تحقيق و پژوهش در موضوعات زندگی اسلامی و مقايسه سبك‌ زندگی غربی با سبك زندگی اسلامی و برشمردن امتيازات زندگی اسلامی بر زندگی غربی و ارائه موضوعات پايانامه‌های مختلف در اين خصوص كه در بيانات مقام معظم رهبری آمده است، می‌توانند گامی بزرگ و مفيد برای ترويج و جامه عمل پوشاندن به فرمايشات ايشان بردارند.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نيا به جزئيات بيانات مقام معظم رهبری اشاره كرد و افزود: ايشان مواردی چون مسئله‌ خانواده، سبك ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس، الگوى مصرف، نوع خوراك، نوع آشپزى، تفريحات، مسئله‌ خط، مسئله‌ زبان، مسئله‌ كسب و كار را در بيانات خويش مورد تأكيد قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: رفتار ما در محل كار، دانشگاه، مدرسه، فعاليت سياسى، در ورزش، رسانه‌، رفتار با پدر و مادر، همسر، فرزند، دوست، دشمن و بيگانه، رئيس و مرئوس، ارباب رجوع و پليس و نيز سفرهاى ما، نظافت و طهارت ما و هر چه كه در متن زندگى انسان است بايد مورد مطالعه و پژوهش قرار گيرد تا با پياده كردن احكام اسلامی در اين امور تغيير محسوسی در زندگی ايجاد شود.

مدير برنامه‌ريزی دفتر امور فرهنگی معاونت تهذيب حوزه علميه تأكيد كرد: اگر ما در متن زندگى پيشرفت نكنيم، همه‌ پيشرفت‌هایى كه در بخش‌های ديگر كرده باشيم نه می‌تواند ما را رستگار كند و نه می‌تواند به ما امنيت و آرامش روانى ببخشد؛ در دنيای غرب ثروت، بمب اتم و پيشرفت‌هاى گوناگون علمى هست، قدرت نظامى هم هست ولی دنياى غرب نتوانسته در متن زندگی موفق باشد؛ چرا كه در متن زندگی غربی افسردگى و نااميدى وجود دارد؛ جامعه غربی از درون به هم ريخته و عدم امنيت انسانها در اجتماع و در خانواده به وفور ديده می‌شود و تمام اين موارد به دليل بى‌هدفى و پوچى است كه از عدم وجود سبك زندگی اسلامی در جامعه غربی نشأت می‌گيرد.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نيا اظهار كرد: مبلغين دينی، دولت مردان، نخبگان بايد با مقايسه سبك زندگی اسلامی و غربی و بيان تفاوت‌ها و نيز با ارائه راه‌كارهای و روش‌های مناسب جهت اجرای زندگی به سبك اسلامی بكوشند.

اين مدرس حوزه در ادامه بيان كرد: وظيفه سنگين دولت مردان و هنرمندان و مبلغين دينی و حوزه‌های علميه جهت فرهنگسازی اين امر مهم با شروع كردن تغيير در سبك زندگی و جهت‌دهی آن به سمت هر چه بيشتر اسلامی كردن است؛ اسلام برای بسياری از امور زندگی ما برنامه دارد و در سيره ائمه(ع) موارد متعددی وجود دارد كه با الگوبرداری از آنها می‌توان سبك زندگی اسلامی را در جامعه نهادينه كرد، در واقع می‌توان گفت سيره ائمه(ع) بايد در حوزه‌های مختلف استخراج و به صورت كاربردی در اختيار مردم قرار گيرد، برای اين امر بايد مصداق‌شناسی دقيقی صورت بگيرد و عملكرد ائمه(ع) در مورد مصاديق مختلف زندگی مورد بررسی قرار گرفته و با تطبيق آنها بر زندگی امروزی در اختيار مردم قرار گيرد.

وی در پايان تاكيد كرد: هنرمندان و طلاب از اقشار تاثيرگذار برای ارائه مولفه‌های سبك زندگی اسلامی و نهادينه كردن آن در جامعه هستند؛ هنرمندان بايد با كمك حوزه‌های علميه فيلم، سريال و... برای ارائه سبك زندگی اسلامی به مردم با استفاده از زبان هنر بسازند و از اين طريق رفتار اجتماعی و اخلاق عمومی را تحت تاثير قرار دهند تا انشالله با ترويج و اجرای سبك زندگی اسلامی به حكومت امام زمان(عج) نزديك شويم.