سفرنامه ترکیه
69 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
بسم اله الرحمن الرحیم اعضای هیئت علمی اعزامی:حجج اسلام والمسلمین استادمحمدی خراسانی سیدکریمی پاشایی فاطمی نیا بناری قنبری نامدار 00/6/ روز اول )دوشنبه 21 بعد ازسه ساعت پرواز ساعت ده وربع صبح وارد فرودگاه کمال آتاتورک استانبول شدیم آقای مقتدری از رایزنی فرهنگی به استقبال آمده بود.درمحل مؤسسه آل البیت مستقر شدیم . دیدار از مجموعه کتابخانه و مسجد سلیمانیه و...
آدرس اینترنتی