نقض حقوق بشر
63 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
اقدام خصمانه اخیر استکبار جهانی ولابی صهیونیستی – آمریکایی درقطع برنامه های برون مرزی صدا وسیما برروی ماهواره هات برد ، به لحاظ ممانعت ازجریان آزاد اطلاعات وآگاهی افکار عمومی ، انحصار خبری ونقض حقوق بشر محسوب میشود انحصارطلبی در این حوزه ها به معنای زنگ خطری برای امنیت مردم جهان می باشدازدیدگاه حقوقی اصل آزادی اطلاعات یک حق اساسی ویک اصل پذیرفته شده بین المللی است .غربی‌ها در طول سالیان دراز ثابت کرده‌اند هر کجا منفعت شان ایجاب کند برخلاف ادعاهای خود عمل می‌کنند.قطع برنامه‌های برون‌مرزی صداوسیما نشانه بی‌صداقتی غرب در زمینه داعیه دفاع از آزادی ‌بیان را نشان می دهد و همواره غربی‌ها در تلاشند تا به مردم دنیا بگویند مبادله آزادانه اطلاعات امری مقدس است ولی به محض آنکه صدای مخالف را می‌شنوند با انواع ترفندها درصدد خفه کردن این صدا هستند. درپایان این نکته حائزاهمیت است که چرا آمریکای ها ماده 19 اعلامیه حقوق بشر، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درسال 1968، اعلامیه یونسکو درسال 1972 را رعایت نکردند؟